Compleet service pakket


 1. Programma analyse
 2. Opstellen vraagspecificatie
 3. Opstellen kwalitatieve uitgangspunten
 4. Opstellen opdrachtbrieven
 5. Inkoop van capaciteit
 6. QuickScans
 7. Gekwalificeerde Inspectie en inventarisaties (0 meting)
 8. Inrichten risico en kansen dossier
 9. Opstellen plan kwaliteitsbeheersing
 10. Begeleiding proces van oplevering
 11. Opstellen en begeleiden van evaluaties
 12. Verbetervoorstellen team, proces & techniek
 13. Uitvoeren van periodieke kwaliteitsmetingen