Inspectie & inventarisatie

Een gekwalificeerde inspectie en inventarisatie is een van de belangrijkste processtappen. Het is het fundament onder goede planvorming. Een fundering die uit het lood staat veroorzaakt grote afwijkingen in de verdere uitwerkingen en is daarmee een van de belangrijkste faalpost.  De aanpak van Wereldstad is daarom zeer gedegen en aantoonbaar betrouwbaar. 

QuickScans

De Quickscan uitgevoerd met de opdrachtgever is essentieel hier wordt de intensiteit, de locaties en de impact van de invloedfactoren bepaald.  

Inventarisatie

De inventarisatie is niet alleen "wat en hoeveel" maar ook wat zijn de (on) mogelijkheden. 

Inspectie

De conditie meting aan de hand van kwalitatieve uitgangspunten, wanneer gaan we wat doen en met welke intensiteit. Weten is meer dan meten maar 't is de basis van ons vak !


Het betrouwbaar objectief meten van prestaties is essentieel, Wereldstad levert wetenschappelijk onderbouwde prestatie metingen zo kunnen onderhoudspartners de juiste diagnose stellen zodat het juiste maatregelenpakket kan worden voorgesteld. 

De KiB (kwaliteit in balans) normen is het enige normen pakket waar zowel de technische kwaliteit kan worden gemeten (degradatie) als ook de woonkwaliteit.  Corporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven moeten beide doen, er wonen immers mensen en voor hun is "fijn" wonen veel belangrijker dan technische degradatie curves.