Wie is Wereldstad?

 

Wereldstad is geen normaal adviesbureau. We zijn een stel vakidioten met meer dan 50 jaar ervaring verdeeld over allebei de zijden van de tafel. Wij hebben onze sporen ruimschoots verdiend op het gebied van directiemanagement en uitvoering, in de corporatie advies-, bouw- en installatiewereld.  Toch staan we het liefst met beide benen in de klei. Door de juiste vragen te stellen komen wij snel tot een juiste analyse en een passend voorstel wat u tijd, geld en kwaliteit zal opleveren. Gerealiseerd door een van de beste adviseurs op het gebied van onderhoudsvraagstukken. 

 

Wat doet Wereldstad?

Wij stellen u één vraag: Waar kunnen we versnellen?

Als u een tijdelijk gebrek aan capaciteit of kwaliteit heeft of als u zich liever wilt concentreren op uw kernactiviteiten kunnen wij snel een haalbaarheidsonderzoek vanuit de variantenstudie leveren. Dit onderzoek is gebaseerd op hoogwaardig vooronderzoek, gekwalificeerde inspecties en inventarisaties en wordt uitgedrukt in realistische scenario's.

 

Door deze slimme modellen kan Wereldstad een moment optimaal benutten.

Met onze jarenlange ervaring weten wij precies wat we doen en zijn we in staat om de processen rondom

plan - ontwikkeling - optimalisatie - en voorbereiding

te koppelen en u hiermee veel kostbare tijd en geld te besparen.

 

Wereldstad verdient zichzelf terug.

 

Wat is het resultaat?

Als klant van Wereldstad ontvangt u een kant-en-klaar integraal menu waarin u de keuze kunt maken wat u zelf doet en wat Wereldstad voor u uit handen neemt. Hieruit volgt een directe vaste prijs en een gegarandeerde hoge kwaliteit waarmee de belangrijkste fase van haalbaarheid naar programma wordt gerealiseerd. 

Hiermee reduceert u kosten en tijd zodat uw voorsprong een echte voorsprong blijft.

 

Algemeen

 • Een versnelling op haalbaarheid vanuit varianten naar scenario's naar alternatieven;
 • Een beheersbaar en voorspelbaar proces en binnen planning gerealiseerd;
 • Een enorme efficiëntie slag door gebruik te maken van gestandaardiseerde documenten en betrouwbare tooling;
 • Blijvende grip op kwaliteit en beheersing van de risico’s;
 • Positieve (door)ontwikkeling van elke organisatie “Learning by doing” naar regisserend en professioneel opdrachtgever- en nemerschap;
 • Objectieve onafhankelijke benadering die als katalysator werkt;
 • Succesvolle introductie en implementatie van het continu leren de PDCA cycli (plan-do-act-check)

 

Corporaties;

 • De gewenste aansluiting vanuit het assetmanagement op het propertymanagement en daarmee op de uitvoerende partijen;
 • Een verbinding tussen het functioneel programma van eisen en het uiteindelijke programma;
 • Het ondersteunen of opstellen van de interne opdrachtverstrekking vanuit portfoliomanagement door het realiseren van de 3 opdrachtbrieven.

Vastgoedzorgbedrijven;

 • Professionele aansluiting op de wens van elke opdrachtgever;
 • Het vormen van een flexibele schil in het voortraject;
 • Objectieve periodieke kwaliteitsmeting voor zowel richting de opdrachtgever dan wel voor eigen proces en kwaliteitsverbetering

   Vraagspecificatie   |   Programmering   |   Kwaliteits- en Risico management  |   Evaluatie
De adviseurs van Wereldstad

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise op het gebied van Projectrealisatie- en evaluatie. Hun focus ligt op integrale (door)ontwikkeling en onderhoud van sociaal vastgoed. Wij helpen met het opstellen van de vraagspecificatie en het programma, wij voeren variant studies uit en drukken dat uit in haalbare scenario's wij begeleiden het proces, wij managen de kwaliteit en de risico's, wij helpen met het evalueren op techniek, proces en samenwerking. Hiermee leggen wij de basis voor het continu verbeteren. 

Stefan de Jong; Ik geloof in samenwerking. Kennis en expertise delen om tot het gewenste resultaat te komen. Transparant communiceren en aanspreken daar waar het kan. Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken binnen de gestelde kaders. Ik breng het proces op een pragmatische manier van A naar B. Doortastend met gevoel voor mens en omgeving. Resultaatgericht en oplossingsgericht die de randen opzoekt en de realiteit in het oog houdt. Door te analyseren, enthousiasmeren en motiveren maak ik van individuen een team. Ik ondersteun met het leveren of maken van documenten. Waar nodig geef ik de voorzet. Ik verbind techniek met sociale uitdagingen. Ik ben geen idealist maar een realist die door schade en schande wijs is geworden. Met die ervaring signaleer ik tijdig knelpunten en onderneem acties. Trek de kar en hak knopen door als het nodig is met als eindproduct het gewenste resultaat waar men trots op is.  

Hank Herfkens; ik houd me nu ongeveer 30 jaar bezig met het (door) ontwikkelen en onderhouden van vastgoed. Ik heb een zeer brede ervaring, realisatie bij grote- en kleine aannemers, onderzoek bij adviseurs, beheer en ontwikkeling als manager onderhoud bij een grote Rotterdamse woningcorporatie. Mijn drijfveer is het kan altijd slimmer vandaar mijn grote affiniteit met de principes van het Resultaat Gericht Samenwerken.  Ik denk niet in investeringen ik denk in TCO's, ik denk niet alleen aan kosten maar vooral aan opbrengsten. Ik train  daarom organisaties in het verder professionaliseren van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Specialist in de RGS-methodiek en traint  directie's, management en uitvoering. Ik ben kortom aannemer met tien jaarcorporatie-ervaring een doener die denkt. 

Sinds 2014 ben ik een zelfstandig professional en DGA van Wereldstad. Dit vinden klanten over Wereldstad procesversnellers

Martin Hondius van Pre-wonen

De RGS asseTTool, betekent een doorbraak van de traditionele benadering van sociale vastgoed ontwikkeling, niet langer is de vastgoed ontwikkelaar alleen aan zet maar wordt geholpen door een betere verkenning en doorrekening.

Karin Schrederhof Woonbron

Ik vind deze tool een echt samenwerking instrument, hierdoor gaan teams elkaar begrijpen.

Rob Hagemans Hagemans vastgoedonderhoud

Door deze tool zijn wij instaat de corporaties te helpen, vroegtijdig keuzes te maken en een scherpere vraag te stellen zodat wij een beter antwoord kunnen geven.


Ron Koster Vastgoedbureau

Wereldstad heeft met de asseTTool een prachtig instrument in handen, complementair aan mijn dienstverlening.

Wim van den Herik Poort6

Onze nieuwe assetmanager zou hiermee geholpen zijn, het effect op een programma is altijd moeilijk te voorspellen in een vroegstadium met deze asseTTool lijkt hiermee een einde te zijn gekomen.

Frank Bijdendijk van het NRP

Met deze tool is onze taskforce energienetwerken erg geholpen, het ligt niet aan de techniek maar aan het proces van co-creeren met opdrachtgevers en marktpartijen.


Mark Schouten Elan wonen

Ondanks dat we ver gevorderd waren met onze planvorming heeft de asseTTool van Wereldstad-vgz een andere kijk gegevens op onze vaak technische benadering, gelukkig bleken onze aannames overeen te komen met de uitslagen uit de asseTTool. 

Henk Heeger Havensteder

Het lijkt een tool dat in een vroeg stadium partijen helpt de juiste richting te vinden, alleen het gesprek leidt al tot betere plannen. Een bijkomend voordeel vind ik dat het niet in plaats van komt maar er simpel naast kan worden gebruikt als een bypass. 

Eef Josiassen kleurrijk wonen

Wij zitten midden in de ontwikkeling van het assetmanagement bij Kleurrijk, alleen het inzicht wat me is verschaft door de slimme toepassingen hebben mij al enorm geholpen. De passie en de kennis druipen ervan af. Voor wie werken wij

Wij werken voor woning corporaties, voor VvE's, voor eigenaren en beheerders van vastgoed portefeuilles en de overheid, kortom voor alle organisatie die zich gesteld zien voor vastgoed vraagstukken op het gebied van door en of her ontwikkeling en onderhouden van bestaand vastgoed. Sinds vastgoedzorgbedrijven en aannemers zich in steeds toenemende mate bezig houden met afwegingen op wooncomplex niveau werken wij graag met hen samen om de haalbaarheid sneller te toetsen.  

Omdat onze ervaring aan beide zijde van de tafel hebben plaatsgevonden kunnen wij ons uitstekend inleven in de wereld van de profesionele opdrachtnemers. Tot onze klantenkring behoren ook de top 25 Vastgoedzorgbedrijven en aannemers.


Wereldstad helpt een basis school bouwen voor de Stichting Mariëtte's Child Care

Namens de stichting ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Het wordt zeker goed besteed. Ik hou jullie persoonlijk op de hoogte van de vorderingen. 

De afgelopen weken zijn we gestart met het uitzetten van het schoolgebouw, ontgraven van de fundering en het storten van de fundering. Dit is nu gereed, zie foto's. De komende weken zal de begane grondvloer gerealiseerd worden, betonstaal vlechten, bekisten en storten. 

 

http://mchildcare.nlWorkshops Wereldstad projectversnellers ervaar hoe complexkaarten en scenario’s helpen bij integrale ontwikkeling en onderhoud van sociaal vastgoed

Wereldstad  organiseert ook in 2020 weer workshops voor corporatiebestuurders en assetmanagers. In deze bijeenkomsten van een dagdeel laten we zien hoe we in 3 stappen en aan de hand van verschillende scenario’s per complex bijdragen aan integrale ontwikkeling van sociaal vastgoed. Na afloop van de workshop kunt u kennis maken met onze adviseurs.

 

03 april              11.00 - 15.00 uur              Rotterdam
08 mei                11:00 - 15:00 uur              Nijmegen

12 juni                11:00 - 15:00 uur              Huizen
10 juli                  11.00 - 15.00 uur             Rotterdam

11 september  11:00 - 15:00  uur            Nijmegen

09 oktober        11.00 - 15.00 uur             Eindhoven

13 november   11:00 - 15:00 uur             Rotterdam

11 december   11:00 - 15:00 uur             Almere

 

Deelname aan de workshops is € 175,00 per persoon met een minimaal 8 aanmeldingen gaat de workshop door. Dit is inclusief een lunch.

 

Nieuwsgierig naar de integrale werkwijze van Wereldstad project versnellers. Meld u aan voor een workshop.

 

Vul hieronder uw naam en e-mail adres in en er wordt met u contact opgenomen om de deelname zeker te stellen.

 

er geld een no show fee van € 175,00.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.