Voor wie werken wij

Wij werken voor vastgoedonderhoudsbedrijven en woningcorporaties, voor VvE's, eigenaren en beheerders van vastgoed portefeuilles en de overheid, kortom voor alle organisatie die zich gesteld zien voor vastgoed-vraagstukken op het gebied van, door en/of herontwikkeling en onderhoud van bestaand vastgoed. Sinds vastgoedzorgbedrijven en aannemers zich in steeds toenemendere mate bezig houden met afwegingen op wooncomplex-niveau werken wij graag met hen samen om de haalbaarheid sneller te toetsen.  

Omdat onze ervaring aan beide zijden van de tafel hebben plaatsgevonden kunnen wij ons uitstekend inleven in de wereld van de professionele opdrachtnemers. Tot onze klantenkring behoren ook de top 25 vastgoedzorgbedrijven en aannemers.

Dit vinden klanten over Wereldstad projectversnellers:

Martin Hondius van Pre-wonen

De RGS asseTTool, betekent een doorbraak van de traditionele benadering van sociale vastgoed ontwikkeling, niet langer is de vastgoedontwikkelaar alleen aan zet, maar wordt geholpen door een betere verkenning en doorrekening.

Karin Schrederhof Woonbron

Ik vind deze tool een echt samenwerking instrument, hierdoor gaan teams elkaar begrijpen.

Rob Hagemans Hagemans vastgoedonderhoud

Door deze tool zijn wij instaat de corporaties te helpen, vroegtijdig keuzes te maken en een scherpere vraag te stellen zodat wij een beter antwoord kunnen geven.


Ron Koster Vastgoedbureau

Wereldstad heeft met de asseTTool een prachtig instrument in handen, complementair aan mijn dienstverlening.

Wim van den Herik Poort6

Onze nieuwe assetmanager zou hiermee geholpen zijn, het effect op een programma is altijd moeilijk te voorspellen in een vroegstadium met deze asseTTool lijkt hiermee een einde te zijn gekomen.

Frank Bijdendijk van het NRP

Met deze tool is onze taskforce energienetwerken erg geholpen, het ligt niet aan de techniek maar aan het proces van co-creeren met opdrachtgevers en marktpartijen.


Mark Schouten Elan wonen

Ondanks dat we ver gevorderd waren met onze planvorming heeft de asseTTool van Wereldstad-vgz een andere kijk gegevens op onze vaak technische benadering, gelukkig bleken onze aannames overeen te komen met de uitslagen uit de asseTTool. 

Henk Heeger Havensteder

Het lijkt een tool dat in een vroeg stadium partijen helpt de juiste richting te vinden, alleen het gesprek leidt al tot betere plannen. Een bijkomend voordeel vind ik dat het niet in plaats van komt maar er simpel naast kan worden gebruikt als een bypass. 

Eef Josiassen kleurrijk wonen

Wij zitten midden in de ontwikkeling van het assetmanagement bij Kleurrijk, alleen al het inzicht wat me is verschaft door de slimme toepassingen heeft mij al enorm geholpen. De passie en de kennis druipt ervan af. 


   Vraagspecificatie   |   Programmering   |   Kwaliteits- en Risico management  |   Evaluatie

Wereldstad-Vastgoedzorg kan vastgoedorganisaties behulpzaam zijn bij dit soort vraagstukken d.m.v.: 

  • Van quick-scans naar quick-wins.
  • Portefeuille- en/of complex-analyses.
  • Vertaling van strategie via assetmanagement naar beheer, de beste simulatie met de RGS asseTTool.
  • Hoe om te gaan met marktwaarde, bedrijfswaarde en vastgoedsturing?
  • Herijking van complexbeleid (per complex en/of groep van complexen), inclusief complexbegrotingen.
  • Kwartiermaken assetmanagementfunctie.
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • opstellen van het functioneel programma van eisen FPVE en de daarbij behorende prestatie eisen.