Missie

WERELDSTAD onze kern opdracht is het versneld realiseren van uw vastgoedopgave.


Visie

WERELDSTAD wij staan voor het blijvend verbeteren van processen rondom de (door) ontwikkeling en onderhoud van vastgoed, wij staan voor een pragmatische aanpak het liefst dicht op de opgave en participeren daarbij voorkeur in de projectopgave als regisseur, kennisdrager, coach, verbinder en bewaker van de doelstellingen. 


Strategie

WERELDSTAD is geen advies bureau, wij maken graag onze handen "vuil" en nemen graag verantwoordelijkheid daar maken wij het verschil.  WERELDSTAD zoekt continu naar verbeteringen en vertaald deze naar toepasbare en herkenbare services en tooling. Door de proces versnelling die WERELDSTAD genereert  verdienen wij ons zelf terug voor elke organisatie die in de keten samenwerkt. WERELDSTAD treedt hierbij op als ketenregisseur. WERELDSTAD legt een stevige fundamentele verbinding tussen strategie, tactiek en operatie waardoor de cyclische benadering maximaal kan renderen en het geleerde leidt tot continu verbeteren en versnellen.  WERELDSTAD is zich ten alle tijden bewust van de fase waarin een organisatie of samenwerking zich bevindt en is in staat om zich aan te passen zonder haar eigenheid te verliezen. WAT DOEN DE  PROCESVERSNELLERS VAN WERELDSTAD ?

WERELDSTAD PROCES-VERSNELLERS vereenvoudigt en standaardiseert processen en maakt daarbij gebruik van "slimme" tooling excelleert daarmee en dat leidt tot betere evaluaties en verhoogd het lerend vermogen.  

Wereldstad helpt organisaties met het opstellen van de juiste vraagspecificatie en de juiste opdrachtbrieven. Immers de juiste vraag genereert de juiste opdracht. Wereldstad kijkt naar doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten en legt zo de basis om succesvol projecten te kunnen realiseren. Wereldstad helpt met het opstellen van het juiste programma door het  formuleren van heldere opdrachtbrieven van assetmanagement naar uitvoering en kijkt graag mee tijdens de realisatie zodat kwaliteit geen risico (meer) vormt. Wereldstad coacht tijdens het opleverproces en bereid  daarmee voor de juiste evaluaties voor waardoor leren mogelijk wordt. Hiervoor heeft Wereldstad een breed pakket aan concrete services en tooling ontwikkeld, waarmee versneld betere resultaten worden bereikt. 

   Vraagspecificatie   |   Programmering   |   Kwaliteits- en Risico management  |   Evaluatie


Het resultaat


Algemeen;

 • Een beheersbaar en voorspelbaar proces en binnen planning gerealiseerd;
 • Een enorme efficiëntie slag door gebruik te maken van gestandaardiseerde documenten en betrouwbare tooling;
 • Blijvende grip op kwaliteit en beheersing van de risico’s;
 • Positieve (door)ontwikkeling van elke organisatie “Learning by doing” naar regisserend en professioneel opdrachtgever- en nemerschap;
 • Objectieve onafhankelijke benadering die als katalysator werkt;
 • Succesvolle introductie en implementatie van het continu leren de PDCA cycli (plan-do-act-check)

Corporaties;

 • De gewenste aansluiting op het assetmanagement en de uitvoerende partijen;
 • Een gestroomlijnd inkoopproces o.b.v. de RGS principes en de gedragscode;

Vastgoedzorgbedrijven;

 • Professionele aansluiting op de wens van elke opdrachtgever;
 • Objectieve periodieke kwaliteitsmeting voor zowel richting de opdrachtgever dan wel voor eigen proces en kwaliteitsverbetering


Services

 • Programma analyse;
 • Opstellen vraagspecificatie;
 • Opstellen kwalitatieve uitgangspunten;
 • Opstellen opdrachtbrieven;
 • Inkoop van capaciteit;
 • Inspectie inventarisatie (0 meting);
 • Quick scan;
 • Inrichten risico dossier;
 • Opstellen kwaliteitsplan;
 • Begeleiding proces van oplevering;
 • Opstellen en begeleiden van evaluaties;
 • Verbetervoorstellen team, proces & techniek
 • Uitvoeren van periodieke kwaliteitsmetingen.

Tooling

 • Life cycle cost generator, De benchmark tool voor financiële onderhoudsplanning. Deze abstracte tool geeft inzicht in de kosten voor de gehele instandhouding van de portefeuille o.b.v. aantallen en woningtypologieën, het alternatief voor de financiële meer jaarplanning.
 • Haalbaarheid in scenario’s – een data gestuurde variantenstudie met als resultaat 7 scenario’s die richting geven en besluitvorming ondersteunen. De output is input voor de MJIB & MJOB. De genereerde data vormt input voor de instandhoudingsgenerator.
 • De RGS asseTTool, een tool waarmee haalbaarheid wordt getoetst d.m.v. variant studies op basis van de RGS principes. Hiermee worden consequenties van het voorgenomen programma vooraf zichtbaar en is hierdoor onmisbaar voor ieder  besluitvormingsproces;
 • Kwaliteitsbeheersing - Inspectie en inventarisatie methode voor het ondersteunen van het plan kwaliteitsbeheersing
 • Risicobeheersing – volgens de RISMAN methode en het risicodossier, noodzakelijke ondersteuning voor het bespreekbaar dus beheersbaar maken van project risico’s
 • FPVE & Prestatie eisen generator - deze tool helpt u in 5 minuten met enkele eenvoudige stappen naar de juiste prestatie eisen per bouwdeel, hiermee maakt u eenvoudig opname formulieren en normeert u tevens de periodieke prestatie eisen. De adviseurs van Wereldstad

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise op het gebied van Projectrealisatie- en evaluatie. Hun focus ligt op integrale (door)ontwikkeling en onderhoud van sociaal vastgoed. Wij helpen met het opstellen van de vraagspecificatie en het programma, wij voeren variant studies uit en drukken dat uit in haalbare scenario's wij begeleiden het proces, wij managen de kwaliteit en de risico's, wij helpen met het evalueren op techniek, proces en samenwerking. Hiermee leggen wij de basis voor het continu verbeteren. 

Stefan de Jong; Ik geloof in samenwerking. Kennis en expertise delen om tot het gewenste resultaat te komen. Transparant communiceren en aanspreken daar waar het kan. Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken binnen de gestelde kaders. Ik breng het proces op een pragmatische manier van A naar B. Doortastend met gevoel voor mens en omgeving. Resultaatgericht en oplossingsgericht die de randen opzoekt en de realiteit in het oog houdt. Door te analyseren, enthousiasmeren en motiveren maak ik van individuen een team. Ik ondersteun met het leveren of maken van documenten. Waar nodig geef ik de voorzet. Ik verbind techniek met sociale uitdagingen. Ik ben geen idealist maar een realist die door schade en schande wijs is geworden. Met die ervaring signaleer ik tijdig knelpunten en onderneem acties. Trek de kar en hak knopen door als het nodig is met als eindproduct het gewenste resultaat waar men trots op is.  

Hank Herfkens; ik houd me nu ongeveer 30 jaar bezig met het (door) ontwikkelen en onderhouden van vastgoed. Ik heb een zeer brede ervaring, realisatie bij grote- en kleine aannemers, onderzoek bij adviseurs, beheer en ontwikkeling als manager onderhoud bij een grote Rotterdamse woningcorporatie. Mijn drijfveer is het kan altijd slimmer vandaar mijn grote affiniteit met de principes van het Resultaat Gericht Samenwerken.  Ik denk niet in investeringen ik denk in TCO's, ik denk niet alleen aan kosten maar vooral aan opbrengsten. Ik train  daarom organisaties in het verder professionaliseren van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Specialist in de RGS-methodiek en traint  directie's, management en uitvoering. Ik ben kortom aannemer met tien jaarcorporatie-ervaring een doener die denkt. 

Sinds 2014 ben ik een zelfstandig professional en DGA van Wereldstad. Dit vinden klanten over Wereldstad procesversnellers

Martin Hondius van Pre-wonen

De RGS asseTTool, betekent een doorbraak van de traditionele benadering van sociale vastgoed ontwikkeling, niet langer is de vastgoed ontwikkelaar alleen aan zet maar wordt geholpen door een betere verkenning en doorrekening.

Karin Schrederhof Woonbron

Ik vind deze tool een echt samenwerking instrument, hierdoor gaan teams elkaar begrijpen.

Rob Hagemans Hagemans vastgoedonderhoud

Door deze tool zijn wij instaat de corporaties te helpen, vroegtijdig keuzes te maken en een scherpere vraag te stellen zodat wij een beter antwoord kunnen geven.


Ron Koster Vastgoedbureau

Wereldstad heeft met de asseTTool een prachtig instrument in handen, complementair aan mijn dienstverlening.

Wim van den Herik Poort6

Onze nieuwe assetmanager zou hiermee geholpen zijn, het effect op een programma is altijd moeilijk te voorspellen in een vroegstadium met deze asseTTool lijkt hiermee een einde te zijn gekomen.

Frank Bijdendijk van het NRP

Met deze tool is onze taskforce energienetwerken erg geholpen, het ligt niet aan de techniek maar aan het proces van co-creeren met opdrachtgevers en marktpartijen.


Mark Schouten Elan wonen

Ondanks dat we ver gevorderd waren met onze planvorming heeft de asseTTool van Wereldstad-vgz een andere kijk gegevens op onze vaak technische benadering, gelukkig bleken onze aannames overeen te komen met de uitslagen uit de asseTTool. 

Henk Heeger Havensteder

Het lijkt een tool dat in een vroeg stadium partijen helpt de juiste richting te vinden, alleen het gesprek leidt al tot betere plannen. Een bijkomend voordeel vind ik dat het niet in plaats van komt maar er simpel naast kan worden gebruikt als een bypass. 

Eef Josiassen kleurrijk wonen

Wij zitten midden in de ontwikkeling van het assetmanagement bij Kleurrijk, alleen het inzicht wat me is verschaft door de slimme toepassingen hebben mij al enorm geholpen. De passie en de kennis druipen ervan af. Voor wie werken wij

Wij werken voor woning corporaties, voor VvE's, voor eigenaren en beheerders van vastgoed portefeuilles en de overheid, kortom voor alle organisatie die zich gesteld zien voor vastgoed vraagstukken op het gebied van door en of her ontwikkeling en onderhouden van bestaand vastgoed. Sinds vastgoedzorgbedrijven en aannemers zich in steeds toenemende mate bezig houden met afwegingen op wooncomplex niveau werken wij graag met hen samen om de haalbaarheid sneller te toetsen.  

Omdat onze ervaring aan beide zijde van de tafel hebben plaatsgevonden kunnen wij ons uitstekend inleven in de wereld van de profesionele opdrachtnemers. Tot onze klantenkring behoren ook de top 25 Vastgoedzorgbedrijven en aannemers.


Wereldstad helpt een basis school bouwen voor de Stichting Mariëtte's Child Care

Namens de stichting ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Het wordt zeker goed besteed. Ik hou jullie persoonlijk op de hoogte van de vorderingen. 

De afgelopen weken zijn we gestart met het uitzetten van het schoolgebouw, ontgraven van de fundering en het storten van de fundering. Dit is nu gereed, zie foto's. De komende weken zal de begane grondvloer gerealiseerd worden, betonstaal vlechten, bekisten en storten. 

 

http://mchildcare.nlWorkshops Wereldstad projectversnellers ervaar hoe complexkaarten en scenario’s helpen bij integrale ontwikkeling en onderhoud van sociaal vastgoed

Wereldstad  organiseert ook in 2019 weer workshops voor corporatiebestuurders en assetmanagers. In deze bijeenkomsten van een dagdeel laten we zien hoe we in 3 stappen en aan de hand van verschillende scenario’s per complex bijdragen aan integrale ontwikkeling van sociaal vastgoed. Na afloop van de workshop kunt u kennis maken met onze adviseurs.

 

03 april              11.00 - 15.00 uur              Rotterdam
08 mei                11:00 - 15:00 uur              Nijmegen

12 juni                11:00 - 15:00 uur              Huizen
10 juli                  11.00 - 15.00 uur             Rotterdam

11 september  11:00 - 15:00  uur            Nijmegen

09 oktober        11.00 - 15.00 uur             Eindhoven

13 november   11:00 - 15:00 uur             Rotterdam

11 december   11:00 - 15:00 uur             Almere

 

Deelname aan de workshops is € 175,00 per persoon met een minimaal 8 aanmeldingen gaat de workshop door. Dit is inclusief een lunch.

 

Nieuwsgierig naar de integrale werkwijze van Wereldstad project versnellers. Meld u aan voor een workshop.

 

Vul hieronder uw naam en e-mail adres in en er wordt met u contact opgenomen om de deelname zeker te stellen.

 

er geld een no show fee van € 175,00.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Leer meer over ons.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.                                                                                   

 

Hank Herfkens   -   info@wereldstad-vgz.nl - mobiel: (06) 106 92 342

Stefan de Jong  - info@wereldstad-vgz.nl  -  mobiel  (06 511 96 282)   

Wereldstad is gevestigd aan de  

Lijsterhof 10   |  2935 VE  |  Ouderkerk aan den IJssel |

IBAN NL64INGB0007884774 | KvK 55043828  |  btw NL851543303B01