WERELDSTAD proces-Versnellers 

helpt organisaties  bij het versnellen

 van processen


   Vraagspecificatie   |   Programmering   |   Kwaliteits- en Risico management  |   Evaluatie


Wereldstad procesversnellers zorgen  voor de realisatie en evaluatie van projecten. Wereldstad helpt organisaties met het opstellen van de juiste vraagspecificatie en de juiste opdrachtbrieven. Immers de juiste vraag genereert de juiste opdracht . Wereldstad kijkt naar doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten en legt zo de basis om succesvol projecten te kunnen realiseren. Wereldstad helpt met het opstellen van het juiste programma door het  formuleren van heldere opdrachtbrieven van assetmanagement naar uitvoering en kijkt graag mee tijdens de realisatie zodat kwaliteit geen risico vormt. Wereldstad coacht tijdens het opleverproces en bereid  daarmee voor de juiste evaluaties voor waardoor leren mogelijk wordt. 

Hiervoor heeft Wereldstad een breed pakket aan concrete diensten en tooling ontwikkeld, waarmee versneld betere resultaten worden bereikt.


Het resultaat


Algemeen;

 • Een beheersbaar en voorspelbaar proces en binnen planning gerealiseerd;
 • Een enorme efficiëntie slag door gebruik te maken van gestandaardiseerde documenten en betrouwbare tooling;
 • Blijvende grip op kwaliteit en beheersing van de risico’s;
 • Positieve (door)ontwikkeling van elke organisatie “Learning by doing” naar regisserend en professioneel opdrachtgever- en nemerschap;
 • Objectieve onafhankelijke benadering die als katalysator werkt;
 • Succesvolle introductie en implementatie van het continu leren de PDCA cycli (plan-do-act-check)

 

 

Corporaties;

•De gewenste aansluiting op het assetmanagement en de uitvoerende partijen;

•Een gestroomlijnd inkoopproces o.b.v. de RGS principes en de gedragscode;

Vastgoedzorgbedrijven;

•Professionele aansluiting op de wens van elke opdrachtgever;

•Objectieve periodieke kwaliteitsmeting voor zowel richting de opdrachtgever dan wel voor eigen proces en kwaliteitsverbeteringRGS project ondersteuning

RVGO, PGS,RGS allemaal vormen van regisserend opdrachtgeverschap. Maar het begint allemaal met de vraag " welk probleem gaan we oplossen" De juiste verbinding, de juiste vraag, het juiste antwoord

Risicomanagement

Risico management daar valt of staat een project mee. In control zijn dat geeft buiten een prettig gevoel ook het vermogen tot regisseren. Los laten grip behouden.

Kwaliteit management

Inspectie, inventarisatie, vooroplevering, oplevering, periodieke keuring, eindkeuring allemaal volgens de NEN 2767 en desgewenst vertaald naar KiB (kwaliteit in balans) sturen op vastgoed kwaliteit op elk moment.  De start van het leren op weg naar voorspelbaarheid.Wereldstad de RGS asseTTool

Gaan we een complex groots renoveren of passen we aan bij mutatie? Zetten we herontwikkeling in op technische of financiële overwegingen? Wat is de nieuwe bedrijfswaarde na investering in duurzaamheidsmaatregelen? Of kunnen we beter investeren in veiligheid en leefbaarheid?

 

Wereldstad geeft met complexkaarten heel snel inzicht in de effecten van verschillende scenario’s. Zo helpen we bestuurders en asset managers en managers vastgoed van corporaties bij het inzichtelijk maken van verschillende beleidskeuzes zodat ze hun sociale vastgoed integraal kunnen (door)ontwikkelen en onderhouden.

Het resultaat van de RGS asseTTool

 • Voorkomt verkokerde optimalisatie 
 • Vermijdt eendimensionale afwegingen          
 • Niet langer keuzes die lastig uit te leggen zijn.
 • Geen ingrepen meer die gebaseerd zijn op onnavolgbare aannames.
 • Tactische sturing door gewenste huurders keuzes 
 • Biedt inzicht in de effecten van ingrepen op alle beleidsvelden
 • Rekent door op 47 verschillende parameters
 • biedt inzicht in de effecten van ingrepen over alle beleidsvelden
 • Scenario's die gefundeerd inzicht geven en die kunnen worden gemonitord en geevalueerd.
 • Strategische inzet huurders participatie

 

 
De werking van de RGS asseTTool

Stap 1 Gegevens verzamelen

Onze onafhankelijke adviseurs helpen bij het verzamelen en valideren van gegevens voor 47 verschillende parameters van een complex. Door onze kritische en onafhankelijke blik voorkomen we vervuilde gegevensinvoer en manipulatie. De parameters die we gebruiken voor de scenario’s zijn: volgens wet- en regelgeving, corporatiegeneriek en complexspecifiek.

Stap 2 Complexkaarten opstellen

Met de gevalideerde gegevens van de 47 parameters vullen we onze rekentool. Dit resulteert in een overzicht per complex op de gebieden Veiligheid, Gezondheid, Wooncomfort, Energie, Duurzaamheid, Toekomstwaarde en Leefbaarheid. Op financieel vlak onderscheiden we: Bedrijfswaarde, Investering en Instandhouding.

Op deze complexkaart kunnen we met één druk op de knop de effecten van verschillende scenario’s laten zien. De complexkaart is het startpunt van de discussie over de wijze waarop het vastgoed wordt onderhouden of ontwikkeld.

Stap 3 Scenario's bespreken

Door letterlijk de kaarten op tafel te leggen en open kaart te spelen voorkom je verkokerde, eendimensionale afwegingen. Door de verschillende scenario’s te laten zien en vergelijken, kan een corporatie haar sociaal vastgoed volgens integraal beleid onderhouden en ontwikkelen. Het bespreken van de scenario’s en verschillende overwegingen gebeurt onder begeleiding van onze adviseurs.

De Complexkaarten kunnen individueel worden bediscussieerd, maar ook geclusterd worden bekeken op het niveau van woningtype of geografie. Ook kunnen we complexspecifieke ontwikkeling en onderhoud afzetten tegen complexgenerieke en zo de scenario’s als een interne benchmark inzetten.


Nieuw gerealiseerd, sinds 2013 op de plank liggen opnieuw afgestoft geactualiseerd en voldoet weer aan de vraag die steeds vaker gesteld wordt. Wij willen af van de traditionele conditie meting maar wat dan. Dit model bestaat uit twee gedeelte enerzijds de beste benchmark bepaling per woningtype genormeerd of gecorrigeerd naar mate meer kennis heeft van het bezit en als je in bezit bent van aantallen per woningtype en de bouwjaren is eenvoudig een MJOB incl investering en dagelijks onderhoud op te stellen. 

 

Maak een afspraak met Hank Herfkens

 

meer informatie 

 

 


De adviseurs van Wereldstad

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise op het gebied van Projectrealisatie- en evaluatie. Hun focus ligt op integrale (door)ontwikkeling en onderhoud van sociaal vastgoed. Wij helpen met het opstellen van de vraagspecificatie en het programma, wij voeren variant studies uit en drukken dat uit in haalbare scenario's wij begeleiden het proces, wij managen de kwaliteit en de risico's, wij helpen met het evalueren op techniek, proces en samenwerking. Hiermee leggen wij de basis voor het continu verbeteren. 

Stefan de Jong; Ik geloof in samenwerking. Kennis en expertise delen om tot het gewenste resultaat te komen. Transparant communiceren en aanspreken daar waar het kan. Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken binnen de gestelde kaders. Ik breng het proces op een pragmatische manier van A naar B. Doortastend met gevoel voor mens en omgeving. Resultaatgericht en oplossingsgericht die de randen opzoekt en de realiteit in het oog houdt. Door te analyseren, enthousiasmeren en motiveren maak ik van individuen een team. Ik ondersteun met het leveren of maken van documenten. Waar nodig geef ik de voorzet. Ik verbind techniek met sociale uitdagingen. Ik ben geen idealist maar een realist die door schade en schande wijs is geworden. Met die ervaring signaleer ik tijdig knelpunten en onderneem acties. Trek de kar en hak knopen door als het nodig is met als eindproduct het gewenste resultaat waar men trots op is.  

Hank Herfkens; ik houd me nu ongeveer 30 jaar bezig met het (door) ontwikkelen en onderhouden van vastgoed. Ik heb een zeer brede ervaring, realisatie bij grote- en kleine aannemers, onderzoek bij adviseurs, beheer en ontwikkeling als manager onderhoud bij een grote Rotterdamse woningcorporatie. Mijn drijfveer is het kan altijd slimmer vandaar mijn grote affiniteit met de principes van het Resultaat Gericht Samenwerken.  Ik denk niet in investeringen ik denk in TCO's, ik denk niet alleen aan kosten maar vooral aan opbrengsten. Ik train  daarom organisaties in het verder professionaliseren van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Specialist in de RGS-methodiek en traint  directie's, management en uitvoering. Ik ben kortom aannemer met tien jaarcorporatie-ervaring een doener die denkt. 

Sinds 2014 ben ik een zelfstandig professional en DGA van Wereldstad. 


Dit vinden klanten over Wereldstad projectversnellers

Martin Hondius van Pre-wonen

De RGS asseTTool, betekent een doorbraak van de traditionele benadering van sociale vastgoed ontwikkeling, niet langer is de vastgoed ontwikkelaar alleen aan zet maar wordt geholpen door een betere verkenning en doorrekening.

Karin Schrederhof Woonbron

Ik vind deze tool een echt samenwerking instrument, hierdoor gaan teams elkaar begrijpen.

Rob Hagemans Hagemans vastgoedonderhoud

Door deze tool zijn wij instaat de corporaties te helpen, vroegtijdig keuzes te maken en een scherpere vraag te stellen zodat wij een beter antwoord kunnen geven.


Ron Koster Vastgoedbureau

Wereldstad heeft met de asseTTool een prachtig instrument in handen, complementair aan mijn dienstverlening.

Wim van den Herik Poort6

Onze nieuwe assetmanager zou hiermee geholpen zijn, het effect op een programma is altijd moeilijk te voorspellen in een vroegstadium met deze asseTTool lijkt hiermee een einde te zijn gekomen.

Frank Bijdendijk van het NRP

Met deze tool is onze taskforce energienetwerken erg geholpen, het ligt niet aan de techniek maar aan het proces van co-creeren met opdrachtgevers en marktpartijen.


Mark Schouten Elan wonen

Ondanks dat we ver gevorderd waren met onze planvorming heeft de asseTTool van Wereldstad-vgz een andere kijk gegevens op onze vaak technische benadering, gelukkig bleken onze aannames overeen te komen met de uitslagen uit de asseTTool. 

Henk Heeger Havensteder

Het lijkt een tool dat in een vroeg stadium partijen helpt de juiste richting te vinden, alleen het gesprek leidt al tot betere plannen. Een bijkomend voordeel vind ik dat het niet in plaats van komt maar er simpel naast kan worden gebruikt als een bypass. 

Eef Josiassen kleurrijk wonen

Wij zitten midden in de ontwikkeling van het assetmanagement bij Kleurrijk, alleen het inzicht wat me is verschaft door de slimme toepassingen hebben mij al enorm geholpen. De passie en de kennis druipen ervan af. 


Voor wie werken wij

Wij werken voor woning corporaties, voor VvE's, voor eigenaren en beheerders van vastgoed portefeuilles en de overheid, kortom voor alle organisatie die zich gesteld zien voor vastgoed vraagstukken op het gebied van door en of her ontwikkeling en onderhouden van bestaand vastgoed. Sinds vastgoedzorgbedrijven en aannemers zich in steeds toenemende mate bezig houden met afwegingen op wooncomplex niveau werken wij graag met hen samen om de haalbaarheid sneller te toetsen.  

Omdat onze ervaring aan beide zijde van de tafel hebben plaatsgevonden kunnen wij ons uitstekend inleven in de wereld van de profesionele opdrachtnemers. Tot onze klantenkring behoren ook de top 25 Vastgoedzorgbedrijven en aannemers.

Wereldstad-Vastgoedzorg kan vastgoedorganisaties behulpzaam zijn bij dit soort vraagstukken d.m.v.: 

 • Van quick-scans naar quick-wins.
 • Portefeuille- en/of complex-analyses.
 • Vertaling van strategie via assetmanagement naar beheer, de beste simulatie met de RGS asseTTool.
 • Hoe om te gaan met marktwaarde, bedrijfswaarde en vastgoedsturing?
 • Herijking van complexbeleid (per complex en/of groep van complexen), inclusief complexbegrotingen.
 • Kwartiermaken assetmanagementfunctie.
 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • opstellen van het functioneel programma van eisen FPVE en de daarbij behorende prestatie eisen. 

Wereldstad helpt een basis school bouwen voor de Stichting Mariëtte's Child Care

Namens de stichting ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Het wordt zeker goed besteed. Ik hou jullie persoonlijk op de hoogte van de vorderingen. 

De afgelopen weken zijn we gestart met het uitzetten van het schoolgebouw, ontgraven van de fundering en het storten van de fundering. Dit is nu gereed, zie foto's. De komende weken zal de begane grondvloer gerealiseerd worden, betonstaal vlechten, bekisten en storten. 

 

http://mchildcare.nlWorkshops Wereldstad projectversnellers ervaar hoe complexkaarten en scenario’s helpen bij integrale ontwikkeling en onderhoud van sociaal vastgoed

Wereldstad  organiseert ook in 2019 weer workshops voor corporatiebestuurders en assetmanagers. In deze bijeenkomsten van een dagdeel laten we zien hoe we in 3 stappen en aan de hand van verschillende scenario’s per complex bijdragen aan integrale ontwikkeling van sociaal vastgoed. Na afloop van de workshop kunt u kennis maken met onze adviseurs.

 

03 april              11.00 - 15.00 uur              Rotterdam
08 mei                11:00 - 15:00 uur              Nijmegen

12 juni                11:00 - 15:00 uur              Huizen
10 juli                  11.00 - 15.00 uur             Rotterdam

11 september  11:00 - 15:00  uur            Nijmegen

09 oktober        11.00 - 15.00 uur             Eindhoven

13 november   11:00 - 15:00 uur             Rotterdam

11 december   11:00 - 15:00 uur             Almere

 

Deelname aan de workshops is € 175,00 per persoon met een minimaal 8 aanmeldingen gaat de workshop door. Dit is inclusief een lunch.

 

Nieuwsgierig naar de integrale werkwijze van Wereldstad project versnellers. Meld u aan voor een workshop.

 

Vul hieronder uw naam en e-mail adres in en er wordt met u contact opgenomen om de deelname zeker te stellen.

 

er geld een no show fee van € 175,00.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Leer meer over ons.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.                                                                                   

 

Hank Herfkens   -   info@wereldstad-vgz.nl - mobiel: (06) 106 92 342

Stefan de Jong  - info@wereldstad-vgz.nl  -  mobiel  (06 511 96 282)   

Wereldstad is gevestigd aan de  

Lijsterhof 10   |  2935 VE  |  Ouderkerk aan den IJssel |

IBAN NL64INGB0007884774 | KvK 55043828  |  btw NL851543303B01