Levensduurdenkers


Wat doen wij?

Wereldstad is geen adviesbureau maar een projecten bureau. Wij plaatsen de plannen in een breder perspectief. Duurzaamheid en ontwikkeling gaan bij ons hand in hand.  Wij zorgen versneld voor betere plannen omdat we in een vroeg stadium partijen met de juiste expertise bij elkaar brengen met als resultaat het beste plan voor de opgave, aantoonbaar en zonder voorbehoud. Dit zorgt tevens voor procesversnelling. 

Door te participeren in de belangrijkste processtappen zijn we katalysator en versneller in één, de olie in de raderen. vormen het fundament onder onze varianten-studies uitgedrukt in haalbare scenario's.

De verkregen inzichten zijn de ingrediënten voor een versneld en beter besluitvormingsproces. 

 

Wij vertalen LCA > LCC >  TCO's.

Wat we doen, doen we in één keer goed, van fijn naar grof. 
 Nieuws:


Workshop TCO implementatie voor Marktpartijen


De Total Cost of Ownerschip (TCO)-benadering biedt corporaties en marktpartijen een robuust framework om investeringsbeslissingen te nemen die zowel op de korte als de lange termijn kosteneffectief zijn. Hiervoor is de Aedes TCO-tool ontwikkeld. Bij het implementeren van de TCO-tool is een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Deze kennissessie helpt daarbij de do's and don'ts . Meld je aan voor deze kennissessie/workshop  voor 19 juni in Nijkerk deze workshop met lunch van 1 dagdeel of van 09:00 - 12:00 uur of van 13:00 -14:00 uur kost € 895,- p/p (excl. btw) nu inclusief de Aedes TCOtool 1.0 (enkelvoudig en zonder varianten). Meld je aan via hank@wereldstad-vgz.nl en je krijgt een bevestiging. (gaat door bij minimale aantal aanmeldingen van 8 personen) 

Een 8,6 maar liefst als score op de vraag zou jij deze workshop aanbevelen dat gaven de circa 100 corporatie medewerkers die je zijn voorgegaan. 

Hank Herfkens en William Begthel van De RGS-coach.


Input model voor de Aedes TCOtool v2.0

Dit Excel blad helpt je om de benodigde gegevens op een gestructureerde wijze in de TCOtool vast te leggen. De TCOtool is geen begrotingsprogramma maar maakt gebruik van thema's dit invulblad helpt de onderbouwing op orde te hebben. Ook eenvoudig te koppelen aan begrotingsprogramma's 

 

 


Download
Input vul Aedes TCOtool varianten in 1 dag
2024 0322 input TCOtool Varianten 1 dag
Microsoft Excel werkblad 74.7 KB

Samen sneller en effectiever verduurzamen


De opgave in het maatschappelijk vastgoed is groot en complex.

Om de opgave te realiseren en duurzame resultaten te behalen, is het noodzakelijk alle intenties en ambities om te zetten in concrete acties waarmee duurzame resultaten worden behaald. Maar hoe kan het hele proces worden verbeterd zodat het tempo omhooggaat en goede keuzes worden gemaakt? Dat vraagt om een snelle en betrouwbare afweging van de aanpak en inzet van middelen. Net als samenwerking en kennisdeling tussen opdrachtgever en ketenpartners. Hierbij is de (plan)variantenstudie een nuttig hulpmiddel.

De (plan)variantenstudie helpt corporaties en co-makers en ketenpartners om samen in korte tijd verschillende (plan)varianten in kaart te brengen en tot een optimale keuze te komen: van onderhoud, renovatie en verduurzaming tot herontwikkeling of verkoop. Op basis daarvan kan de corporatie een onderbouwd initiatiefbesluit nemen.


De nieuwe Aedes TCOtool FLEX 3.0 voor tijdelijke huisvesting is klaar.


In opdracht van de Uitvoeringsorganisatie versnelling Tijdelijke Huisvesting heeft Wereldstad de TCOtool gemaakt voor de aanvraag vanuit de woning corporaties.

Woningcorporaties kunnen kiezen of ze de TCO als kwalitatief criteria willen laten meetellen in de minicompetitie. Volgens Wereldstad is dat geen vraag want we weten dat een investering geen waarde heeft als er geen onderhoudsconsequentie aan gekoppeld wordt en zeker bij de tijdelijke huisvesting voor 25 of 50 jaar is het van essentieel belang om de business casus rond te rekenen.  Wij spreken ook liever van de totale levensduurkosten omdat herplaatsing een reële optie is de eerste termijn in de LCC wordt het kaf van het koren gescheiden, vakmanschap of niet! 


De nieuwe AEDES TCOtool 2.0 van total cost naar total impact

De nieuwe AEDES TCOtool V 2.0 

Van total cost naar total impact. De nieuwe tool is sterk verbeterd zo kun je maar liefst 6 varianten met elkaar vergelijken en wordt als extra afweging de impact op het milieu getoond. 

Deze impact analyse hebben we samen met WE adviseurs ontworpen en is integraal onderdeel van de tool.

Op 28 juni 2022 wordt de nieuwe tool gelanceerd en is voor AEDES leden opnieuw gratis te downloaden, niet AEDES leden betalen eenmalige vergoeding van

€ 3.995,00.


Waar begin je (aan) de TCO als integrale benadering van de vastgoedopgave!

De Kennissessie "waar begin je (aan)" georganiseerd door Aedes is door meer dan 120 corporatieprofessionals bezocht. Voor de zomer lanceerden wij tijdens een goed bezochte sessie de Aedes TCO-tool. Deze tool bieden we Aedes-leden kosteloos aan is sinds de lancering vaak gedownload. Het downloaden van de tool is stap één. Maar welke stappen kan een corporatie zetten om levensduurdenken in te richten? Dat is de centrale vraag tijdens deze kennissessie. 

 

Deze sessie draaide om de praktijk en de daadwerkelijke inrichting van de organisatie. We doen dat aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Hoe zet je de stappen, hoe krijg je je eigen organisatie mee en hoe ga je om met factoren die vertragen of belemmeren? In het programma besteedde  we aandacht aan de organisatiekeuzes en structuur, Total Cost of Ownership (TCO) en levensduurdenken.  

 

De doelgroep bereikt!

Door de integrale benadering van TCO denken is deze sessie geschikt voor Bestuurders, Assetmanagers, Projectleiders Nieuwbouw, Projectleiders Onderhoud, Managers en inkopers. Deze sessie is exclusief voor corporatiemedewerkers.

 

 

 

Aedes TCO-tool

 

Heb je de Aedes TCO-tool nog niet gedownload? Lees snel meer en download de tool. Deze is ontwikkeld in samenwerking met verschillende corporaties, marktpartijen en Hank Herfkens van Wereldstad. Na het downloaden ontvang je de tool, een toelichting en een filmpje hoe je de tool kunt gebruiken. Niet leden kunnen de tool aanschaffen voor € 3.995,00 via Wereldstad de procesversnellers. 


Download
Het navigatie schema integraal vastgoedmanagement
Het navigatie schema, volledige integratie van Aedes inkoopproces en het RGS proces. Voor een "aanpasbare" versie mail via het contact formulier met dit verzoek.
2021 1030 Aedes Wereldstad TCOtool poste
Adobe Acrobat document 924.2 KB


De lancering

The making off. 3 juni 2021 de spannende dag de lancering van de Aedes TCOtool.  We waren te gast bij Smits vastgoedzorg in Rotterdam. 
Bordoocreations video en fotografie zorgde voor het studio effect. Gaby van de Peijl als professioneel voorzitter, Wendy en Simon de duiding met RGS als context. !00% score op de uitleg van de Tool. 

Het Expertteam

Afgelopen donderdag heeft het expertteam van twaalf corporaties en drie VGO bedrijven opnieuw de Aedes TCO Tool van Wereldstad Procesversnellers beoordeeld en beantwoordt met een applaus.

Nu breekt de testfase aan zodat op 3 juni de Aedes TCO Tool foutloos gelanceerd kan worden!

De trainingen

Levensduurdenken, de trainingen !

Wereldstad geeft trainingen en workshops in levensduur denken.

- Online trainingen individueel of met een groep (max 8) personen;

- Workshop aan de slag met TCO, van partieel naar integrale benadering;

- Workshop, aan de slag met levensduur denken van;

TCO total cost ownership naar; 

LCC life cycle cost (van wieg naar graf)naar;

LCA, de life cycle analyse;Het topmodel de RGS asseTTool

De RGS asseTTool is het top model van Wereldstad. De variantenstudie met TCO en rendement, uitgedrukt in kosten en inkomsten naast elkaar in verschillende varianten. De ondersteuning op het tactische niveau. Een must in fase 0 en 1 van het RGS proces, voor verkenning, betere vraagstelling en besluitvorming.

 

Haalbaarheid in scenario's

Wereldstad levert diverse varianten studies voor Hagemans vastgoedonderhoud.Voor wie?

Wij werken voor alle organisaties die zich bezig houden met de (door) ontwikkeling en onderhoud van sociaal vastgoed. In het bijzonder voor woningcorporaties , vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers.

Samenwerken in een keten heeft onze voorkeur, dat is een habitat waarin onze dienstverlening het beste tot zijn recht komt.

Sinds vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers zich in steeds toenemende mate bezig houden met afwegingen op wooncomplexniveau werken wij graag met hen samen om de haalbaarheid sneller te toetsen.  Niet zomaar scenario's, maar direct passend binnen het afwegingskader. 

Door onze brede ervaring aan beide zijden van de tafel kunnen wij ons uitstekend inleven in de wereld van de professioneel vastgoedmanagement. Visie en missie

Het verschuiven van partiële korte- naar integraal lange termijn denken, dat is onze missie. De missie is gebaseerd op de volgende visie; Wereldstad staat voor procesversnelling op het vlak van onderhoud, verbetering, transformatie en technisch beheer van vastgoed. Wereldstad ziet dat de manier waarop onze opdrachtgevers hun vastgoedrol en functie organiseren aan het veranderen is, daarom zullen organisaties in de komende jaren de inrichting van hun vastgoedfunctie heroverwegen. De noodzaak tot procesoptimalisatie en versnelling wordt hierdoor alleen maar groter. Voor onze opdrachtgevers zijn onze producten en diensten van strategisch belang voor de noodzakelijke kwalitatieve impuls en het creëren van een noodzakelijke flexibele schil zodat hun doelstellingen altijd worden gerealiseerd. Wij zijn overtuigd dat in de nabije toekomst de rol van Wereldstad in het vastgoedmanagement verder zal toenemen om organisaties blijvend verder te helpen in het optimaliseren en versnellen van de onderliggende processen zodat het onderhouden, verbeteren en transformeren van de vastgoed opgave voorspelbaar en beheersbaar wordt en blijft. Zodat voorsprong, voorsprong blijft!Services

Tooling

Opleidingen en trainingen