Wat doen wij?

Wereldstad is geen adviesbureau. Als vakidioten met meer dan 50 jaar ervaring maken wij het verschil. Door te participeren in de belangrijkste processtappen zijn we katalysator en versneller in één, de olie in de raderen. Onze gekwalificeerde inspecties en inventarisaties vormen het fundament onder de varianten-studies uitgedrukt in haalbare scenario's. De de verkregen inzichten zijn de ingrediënten voor versnelde en betere besluitvorming.

Wij denken in TCO's. Wat we doen, doen we in één keer goed, van fijn naar grof. 
 

Voor wie?

Wij werken voor alle organisaties die zich bezig houden met de (door) ontwikkeling en onderhoud van sociaal vastgoed. In het bijzonder voor woningcorporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven. 

Samenwerken in een keten heeft onze voorkeur, dat is een habitat waarin onze dienstverlening het beste tot zijn recht komt.

Sinds vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers zich in steeds toenemende mate bezig houden met afwegingen op wooncomplexniveau werken wij graag met hen samen om de haalbaarheid sneller te toetsen.  Niet zomaar scenario's, maar direct passend binnen het afwegingskader. 

Door onze brede ervaring aan beide zijden van de tafel kunnen wij ons uitstekend inleven in de wereld van de professioneel vastgoedmanagement. Visie en missie

Het verschuiven van partiële korte- naar integraal lange termijn denken, dat is onze missie. De missie is gebaseerd op de volgende visie; Wereldstad staat voor procesversnelling op het vlak van onderhoud, verbetering, transformatie en technisch beheer van vastgoed. Wereldstad ziet dat de manier waarop onze opdrachtgevers hun vastgoedrol en functie organiseren aan verandering onderhevig is, daarom zullen organisaties in de komende jaren de inrichting van hun vastgoedfunctie heroverwegen. De noodzaak tot procesoptimalisatie en versnelling wordt hierdoor alleen maar groter. Voor onze opdrachtgevers zijn onze producten en diensten de komende jaren van tactisch belang voor het creëren van een noodzakelijke flexibele schil zodat hun doelstellingen altijd worden gerealiseerd. Wij geloven erin dat in de nabije toekomst de rol van Wereldstad in het vastgoedmanagement verder zal toenemen om organisaties blijvend verder te helpen in het optimaliseren en versnellen van de onderliggende processen zodat het onderhouden, verbeteren en transformeren van de vastgoed opgave voorspelbaar en beheersbaar wordt. Services

Tooling

Opleidingen en trainingen