Wie is Wereldstad

Wereldstad is geen “normaal” advies bureau wij zijn een stel vakidioten met meer dan 50 jaar ervaring verdeeld over beide zijden van de tafel. Onze sporen hebben wij ruimschoots verdiend in directie-management en uitvoering, in de corporatie- advies, bouw- en installatie wereld maar het liefst staan we met beide benen op de grond in de klei, verantwoordelijkheid nemen door de het stellen van de juiste vragen komen wij snel tot de juiste analyse en met een voorstel wat u tijd en geld tegen een kwaliteit gerealiseerd door een van de beste adviseurs op het vlak van onderhoudsvraagstukken.   


Wat doet Wereldstad ?

Wij stellen u  één vraag; waar kunnen we versnellen ?  

Als u tijdelijk een gebrek heeft aan capaciteit of kwaliteit of u wilt zich concentreren op u kernactiviteiten dan leveren wij snel een haalbaarheidsonderzoek vanuit de variantenstudie uitgedrukt in realistische scenario’s gebaseerd op hoogwaardig vooronderzoek en gekwalificeerde inspecties & inventarisaties. 

Hierdoor kan Wereldstad versnellen door slimme modellen, een optimale moment benutting en precies weten wat je doet is Wereldstad in staat de processen rondom plan- ontwikkeling-optimalisatie en voorbereiding te koppelen waarmee u veel kostbare tijd- en geld kunnen worden  bespaard.

Wereldstad verdiend zichzelf terug.


Wat is het resultaat?

U krijgt een kant en klaar integraal maar “menu” gestuurd voorstel op waarmee u een keuze kunt maken wat doen we zelf en wat doet Wereldstad en directe een vaste prijs en een hoge gegarandeerde kwaliteit waarmee de belangrijke fase van haalbaarheid naar programma wordt gerealiseerd.  

Hiermee reduceert u kosten en tijd zodat voorsprong, voorsprong blijft.

Algemeen;

 • Een versnelling op haalbaarheid vanuit varianten naar scenario's naar alternatieven;
 • Een beheersbaar en voorspelbaar proces en binnen planning gerealiseerd;
 • Een enorme efficiëntie slag door gebruik te maken van gestandaardiseerde documenten en betrouwbare tooling;
 • Blijvende grip op kwaliteit en beheersing van de risico’s;
 • Positieve (door)ontwikkeling van elke organisatie “Learning by doing” naar regisserend en professioneel opdrachtgever- en nemerschap;
 • Objectieve onafhankelijke benadering die als katalysator werkt;
 • Succesvolle introductie en implementatie van het continu leren de PDCA cycli (plan-do-act-check)

Corporaties;

 • De gewenste aansluiting vanuit het assetmanagement op het propertymanagement en daarmee op de uitvoerende partijen;
 • Een verbinding tussen het functioneel programma van eisen en het uiteindelijke programma;
 • Het ondersteunen of opstellen van de interne opdrachtverstrekking vanuit portfoliomanagement door het realiseren van de 3 opdrachtbrieven.

Vastgoedzorgbedrijven;

 • Professionele aansluiting op de wens van elke opdrachtgever;
 • Het vormen van een flexibele schil in het voortraject;
 • Objectieve periodieke kwaliteitsmeting voor zowel richting de opdrachtgever dan wel voor eigen proces en kwaliteitsverbeteringMissie en Visie

Wereldstad staat voor procesversnelling op het vlak van onderhoud, verbetering, transformatie en technisch beheer van vastgoed. Wereldstad ziet dat de manier waarop onze opdrachtgevers hun vastgoed rol en functie organiseren, aan verandering onderhevig is daarom zullen organisaties in de komende jaren de inrichting van hun vastgoedfunctie heroverwegen. De noodzaak tot procesoptimalisatie en versnelling wordt hierdoor alleen maar groter. Voor onze opdrachtgevers zijn onze producten en diensten de komende jaren van tactisch belang voor het creëren van een noodzakelijke flexibele schil zodat hun doelstellingen altijd worden gerealiseerd. Wij geloven er in dat in de nabije toekomst de rol van Wereldstad in het vastgoedmanagement verder zal toenemen om organisaties blijvend verder te helpen in het optimaliseren en versnellen van de onderliggende processen zodat het onderhouden, verbeteren en transformeren van de vastgoed opgave voorspelbaar en beheersbaar wordt. 


   Vraagspecificatie   |   Programmering   |   Kwaliteits- en Risico management  |   Evaluatie


Services

 • Haalbaarheidsonderzoeken;
 • Programma analyse;
 • Opstellen vraagspecificatie;
 • Opstellen kwalitatieve uitgangspunten;
 • Opstellen opdrachtbrieven;
 • Inkoop van capaciteit;
 • Gekwalificeerde Inspectie inventarisatie (0 meting);
 • Quick scan;
 • Inrichten risico dossier;
 • Opstellen kwaliteitsplan;
 • Begeleiding proces van oplevering;
 • Opstellen en begeleiden van evaluaties;
 • Verbetervoorstellen team, proces & techniek
 • Uitvoeren van periodieke kwaliteitsmetingen.

Tooling

 • Life cycle cost generator, De benchmark tool voor financiële onderhoudsplanning. Deze abstracte tool geeft inzicht in de kosten voor de gehele instandhouding van de portefeuille o.b.v. aantallen en woningtypologieën, het alternatief voor de financiële meer jaarplanning.
 • Haalbaarheid in scenario’s – een data gestuurde variantenstudie met als resultaat 7 scenario’s die richting geven en besluitvorming ondersteunen. De output is input voor de MJIB & MJOB. De genereerde data vormt input voor de instandhoudingsgenerator.
 • De RGS asseTTool, een tool waarmee haalbaarheid wordt getoetst d.m.v. variant studies op basis van de RGS principes. Hiermee worden consequenties van het voorgenomen programma vooraf zichtbaar en is hierdoor onmisbaar voor ieder  besluitvormingsproces;
 • Kwaliteitsbeheersing - Inspectie en inventarisatie methode voor het ondersteunen van het plan kwaliteitsbeheersing
 • Risicobeheersing – volgens de RISMAN methode en het risicodossier, noodzakelijke ondersteuning voor het bespreekbaar dus beheersbaar maken van project risico’s
 • FPVE & Prestatie eisen generator - deze tool helpt u in 5 minuten met enkele eenvoudige stappen naar de juiste prestatie eisen per bouwdeel, hiermee maakt u eenvoudig opname formulieren en normeert u tevens de periodieke prestatie eisen. De adviseurs van Wereldstad

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise op het gebied van Projectrealisatie- en evaluatie. Hun focus ligt op integrale (door)ontwikkeling en onderhoud van sociaal vastgoed. Wij helpen met het opstellen van de vraagspecificatie en het programma, wij voeren variant studies uit en drukken dat uit in haalbare scenario's wij begeleiden het proces, wij managen de kwaliteit en de risico's, wij helpen met het evalueren op techniek, proces en samenwerking. Hiermee leggen wij de basis voor het continu verbeteren. 

Stefan de Jong; Ik geloof in samenwerking. Kennis en expertise delen om tot het gewenste resultaat te komen. Transparant communiceren en aanspreken daar waar het kan. Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken binnen de gestelde kaders. Ik breng het proces op een pragmatische manier van A naar B. Doortastend met gevoel voor mens en omgeving. Resultaatgericht en oplossingsgericht die de randen opzoekt en de realiteit in het oog houdt. Door te analyseren, enthousiasmeren en motiveren maak ik van individuen een team. Ik ondersteun met het leveren of maken van documenten. Waar nodig geef ik de voorzet. Ik verbind techniek met sociale uitdagingen. Ik ben geen idealist maar een realist die door schade en schande wijs is geworden. Met die ervaring signaleer ik tijdig knelpunten en onderneem acties. Trek de kar en hak knopen door als het nodig is met als eindproduct het gewenste resultaat waar men trots op is.  

Hank Herfkens; ik houd me nu ongeveer 30 jaar bezig met het (door) ontwikkelen en onderhouden van vastgoed. Ik heb een zeer brede ervaring, realisatie bij grote- en kleine aannemers, onderzoek bij adviseurs, beheer en ontwikkeling als manager onderhoud bij een grote Rotterdamse woningcorporatie. Mijn drijfveer is het kan altijd slimmer vandaar mijn grote affiniteit met de principes van het Resultaat Gericht Samenwerken.  Ik denk niet in investeringen ik denk in TCO's, ik denk niet alleen aan kosten maar vooral aan opbrengsten. Ik train  daarom organisaties in het verder professionaliseren van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Specialist in de RGS-methodiek en traint  directie's, management en uitvoering. Ik ben kortom aannemer met tien jaarcorporatie-ervaring een doener die denkt. 

Sinds 2014 ben ik een zelfstandig professional en DGA van Wereldstad. Dit vinden klanten over Wereldstad procesversnellers

Martin Hondius van Pre-wonen

De RGS asseTTool, betekent een doorbraak van de traditionele benadering van sociale vastgoed ontwikkeling, niet langer is de vastgoed ontwikkelaar alleen aan zet maar wordt geholpen door een betere verkenning en doorrekening.

Karin Schrederhof Woonbron

Ik vind deze tool een echt samenwerking instrument, hierdoor gaan teams elkaar begrijpen.

Rob Hagemans Hagemans vastgoedonderhoud

Door deze tool zijn wij instaat de corporaties te helpen, vroegtijdig keuzes te maken en een scherpere vraag te stellen zodat wij een beter antwoord kunnen geven.


Ron Koster Vastgoedbureau

Wereldstad heeft met de asseTTool een prachtig instrument in handen, complementair aan mijn dienstverlening.

Wim van den Herik Poort6

Onze nieuwe assetmanager zou hiermee geholpen zijn, het effect op een programma is altijd moeilijk te voorspellen in een vroegstadium met deze asseTTool lijkt hiermee een einde te zijn gekomen.

Frank Bijdendijk van het NRP

Met deze tool is onze taskforce energienetwerken erg geholpen, het ligt niet aan de techniek maar aan het proces van co-creeren met opdrachtgevers en marktpartijen.


Mark Schouten Elan wonen

Ondanks dat we ver gevorderd waren met onze planvorming heeft de asseTTool van Wereldstad-vgz een andere kijk gegevens op onze vaak technische benadering, gelukkig bleken onze aannames overeen te komen met de uitslagen uit de asseTTool. 

Henk Heeger Havensteder

Het lijkt een tool dat in een vroeg stadium partijen helpt de juiste richting te vinden, alleen het gesprek leidt al tot betere plannen. Een bijkomend voordeel vind ik dat het niet in plaats van komt maar er simpel naast kan worden gebruikt als een bypass. 

Eef Josiassen kleurrijk wonen

Wij zitten midden in de ontwikkeling van het assetmanagement bij Kleurrijk, alleen het inzicht wat me is verschaft door de slimme toepassingen hebben mij al enorm geholpen. De passie en de kennis druipen ervan af. Voor wie werken wij

Wij werken voor woning corporaties, voor VvE's, voor eigenaren en beheerders van vastgoed portefeuilles en de overheid, kortom voor alle organisatie die zich gesteld zien voor vastgoed vraagstukken op het gebied van door en of her ontwikkeling en onderhouden van bestaand vastgoed. Sinds vastgoedzorgbedrijven en aannemers zich in steeds toenemende mate bezig houden met afwegingen op wooncomplex niveau werken wij graag met hen samen om de haalbaarheid sneller te toetsen.  

Omdat onze ervaring aan beide zijde van de tafel hebben plaatsgevonden kunnen wij ons uitstekend inleven in de wereld van de profesionele opdrachtnemers. Tot onze klantenkring behoren ook de top 25 Vastgoedzorgbedrijven en aannemers.


Wereldstad helpt een basis school bouwen voor de Stichting Mariëtte's Child Care

Namens de stichting ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Het wordt zeker goed besteed. Ik hou jullie persoonlijk op de hoogte van de vorderingen. 

De afgelopen weken zijn we gestart met het uitzetten van het schoolgebouw, ontgraven van de fundering en het storten van de fundering. Dit is nu gereed, zie foto's. De komende weken zal de begane grondvloer gerealiseerd worden, betonstaal vlechten, bekisten en storten. 

 

http://mchildcare.nlWorkshops Wereldstad projectversnellers ervaar hoe complexkaarten en scenario’s helpen bij integrale ontwikkeling en onderhoud van sociaal vastgoed

Wereldstad  organiseert ook in 2020 weer workshops voor corporatiebestuurders en assetmanagers. In deze bijeenkomsten van een dagdeel laten we zien hoe we in 3 stappen en aan de hand van verschillende scenario’s per complex bijdragen aan integrale ontwikkeling van sociaal vastgoed. Na afloop van de workshop kunt u kennis maken met onze adviseurs.

 

03 april              11.00 - 15.00 uur              Rotterdam
08 mei                11:00 - 15:00 uur              Nijmegen

12 juni                11:00 - 15:00 uur              Huizen
10 juli                  11.00 - 15.00 uur             Rotterdam

11 september  11:00 - 15:00  uur            Nijmegen

09 oktober        11.00 - 15.00 uur             Eindhoven

13 november   11:00 - 15:00 uur             Rotterdam

11 december   11:00 - 15:00 uur             Almere

 

Deelname aan de workshops is € 175,00 per persoon met een minimaal 8 aanmeldingen gaat de workshop door. Dit is inclusief een lunch.

 

Nieuwsgierig naar de integrale werkwijze van Wereldstad project versnellers. Meld u aan voor een workshop.

 

Vul hieronder uw naam en e-mail adres in en er wordt met u contact opgenomen om de deelname zeker te stellen.

 

er geld een no show fee van € 175,00.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Leer meer over ons.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.                                                                                   

 

Hank Herfkens   -   info@wereldstad-vgz.nl - mobiel: (06) 106 92 342

Stefan de Jong  - info@wereldstad-vgz.nl  -  mobiel  (06 511 96 282)   

Wereldstad is gevestigd aan de  

Lijsterhof 10   |  2935 VE  |  Ouderkerk aan den IJssel |

IBAN NL64INGB0007884774 | KvK 55043828  |  btw NL851543303B01