Werken met kansen & risico's

Risico's en kansen

De Wereldstad methode kans en risico

De Risman methode

GROTIK risico inventarisatie

Het risico dossier

Contractscreening

Onafhankelijke keuringen

 

Stilstand is achteruitgang. Daarom is het geen optie om oogkleppen op te zetten en je niks aan te trekken van alles dat er om je heen gebeurt. Maar hoe doe je dat dan, actief bewust zijn van de omgeving en hier goed op inspelen? De methode van Wereldstad is een hele handige manier om kansen en risico’s in kaart te brengen. Dit onderdeel borduurt voort op de ‘context van het project’ waarin je wordt gevraagd na te denken over hoe jouw project presteert?  

Het uitgangspunt van het in kaart brengen van kansen en risico’s is dat je actief op zoek gaat naar factoren welke zowel positief als negatief invloed kunnen hebben op jouw project. Positieve invloeden zijn hierbij kansen, en negatieve invloeden zijn bedreigingen of risico’s.


Kansen

Het idee is dat je kansen kunt gebruiken om je voordeel uit inspanningen te maximaliseren. Een kans kan er ook voor zorgen dat je bijvoorbeeld een nieuwe innovatie durft aan te snijden.  Belangrijk bij kansen is het begrip dat kansen komen en weer voorbijgaan. Gunstige omstandigheden of mogelijkheden  zijn immers tijdsgebonden. Het is daarom belangrijk om kansen goed te monitoren en regelmatig te checken of er zich geen nieuwe kansen voordoen. 

Risico’s

Wanneer er een mogelijkheid bestaat dat een factor een negatieve invloed kan uitoefenen op jouw project, spreken we over een risico of een bedreiging. Zo’n factor kan ervoor zorgen dat het project gevaar loopt. Een goed voorbeeld van een risico in de projectenwereld is dat er niet aan de planning kan worden voldaan.  Hoe reëel je dit risico vindt, is per situatie natuurlijk anders. En daarom is het belangrijk om zowel je risico’s als je kansen te beoordelen en hier een gepast plan voor op te stellen.

Aan de slag met kansen en risico’s

Hoe je je kansen en risico’s inventariseert en hier een plan voor opstelt, daar ben je vrij in. Het is alleen wel belangrijk dat je tijdens de interne audit kunt nagaan of je inderdaad maatregelen hebt doorgevoerd en of deze effectief zijn gebleken. Belangrijk is daarom dat je kansen en risico’s gaat vastleggen, dat je beschrijft in hoeverre je de kans of het risico reëel of belangrijk acht en dat je beschrijft welke maatregelen je hiervoor gaat nemen.

 

Een handige methode welke je hiervoor kunt gebruiken is een risicoberekening. Hierin beschrijf je niet alleen je risico maar geef je een cijfer aan de kans dat het risico gaat voorvallen en de gevolgen die hieruit kunnen voortkomen. Vervolgens vermenigvuldig je deze getallen en bekijk je wat het risicogetal is. Op basis van dit risicogetal kun je vervolgens je plan van aanpak opstellen. En wanneer dan ook nog eens beoordeelt of de door jou doorgevoerde maatregelen effectief zijn gebleken, en dat je hier je plan van aanpak weer op wijzigt, heb je alle stappen van Plan-Do-Check-Act doorlopen. Zo simpel kan het dus zijn om aan continue verbetering bij te dragen.


Download
Risico en kansen registratie
Probeer het zelf en download het risico- en kansenregister. Kom je er niet uit? Of wens je meer informatie? Neem dan gerust eens contact met ons op zodat wij je met je vraagstuk kunnen helpen.
Wereldstad Risico-en-Kansen registratie
Microsoft Excel werkblad 20.3 KB