Kwaliteitsmanegement

Het managen van kwaliteit komt voort uit een van de RGS-principes “sturen op vastgoedkwaliteit i.p.v. sturen op geld” Daarom vormt het managen van kwaliteit een essentieel onderdeel van het RGS-proces. Dit document beschrijft het proces en de wijze waarop de doelen van de opdrachtgever en Opdrachtnemer worden zeker gesteld zodat aan de resultaatverplichtingen kan worden voldaan. Dit document is uitdrukkelijk bedoeld als raamwerk waarmee het uiteindelijke gedetailleerde projectkwaliteitsplan, zoals dat in de RGS-systematiek is gewenst, kan worden opgesteld.Aantoonbaarheid = vakmanschap =  voorspelbaarheid = betrouwbaarheid


keuringsplan

Het keuringsplan maakt onderdeel uit van de projectovereenkomst en is gekoppeld aan de formele momenten waarop kwaliteitskeuringen, volgens door het ontwikkelteam overeengekomen prestatieafspraken, uitvoert. In het keuringsplan staat hoe en wanneer gekoppeld aan het vastgesteld scenario de afgesproken prestaties worden gemeten.

Plan kwaliteitsbeheersing

Meten is weten. In het Plan Kwaliteitsbeheersing beschrijft de opdrachtnemer de wijze van kwaliteitsbeheersing tijdens de uitvoering van onderhoudsactiviteiten en het navolgende interval, om zekerheid te kunnen geven over het gewenste kwaliteit.

Prestatiegaranties

De opdrachtnemer verplicht zich te voldoen aan de minimaal afgesproken prestatie-eisen behorende bij het vastgestelde scenario. De aanvangskeuring is de formele start van de prestatie garanties en is onderdeel van het keuringsplan. Hierin wordt het proces beschreven van deze keuring.

Het doel van (periodieke) keuringen is om te verifiëren of de afgesproken prestaties worden gehaald. Hierbij beperken partijen zich zoveel als mogelijk tot de zogenaamde maatgevende indicatoren.

 Onafhankelijke keuringen

Wij keuren:

RGS-projecten

PGO-projecten

RGVO-projecten

Traditionele projecten

Wij voeren onafhankelijke keuringen uit voor vastgoedbeheerders en vastgoedonderhoudsbedrijven. Onafhankelijke keuringen zijn essentieel voor kwaliteit- en risicomanagement bij projecten.

Voor iedere fase geldt: als er tijdig inzicht is in de prestaties op de projecten kan daar eventueel op tijd bijgestuurd worden. Met onafhankelijke keuringen wordt op die wijze risico beheerd en worden hoge faal- en herstelkosten voorkomen.Voorbereidingskeuring

Keuring die voorafgaand aan de planuitwerking uitgevoerd wordt om te zien wat de huidige prestaties zijn.

Uitvoeringskeuring

Keuring die lopende het werk uitgevoerd wordt om te zien of de afgesproken prestaties gehaald worden.

Opleverings- en aanvangskeuring

Keuring die aan het eind van de uitvoering, het begin van de interval, uitgevoerd wordt om te zien of de afgesproken prestaties gehaald worden.Tussenkeuring

Keuring die tijdens de interval uitgevoerd wordt om tussentijds te zien of de afgesproken (tussentijdse) prestaties gehaald worden.

Eindkeuring

Keuring die in het laatste jaar van de interval, het jaar voor uitvoering van de vervolgbeurt, uitgevoerd wordt om te zien of de afgesproken prestaties gehaald worden.

Wereldstad Vastgoedzorg

Wereld ondersteund dit belangrijke proces. Wij zijn de onafhankelijke keuringsspecialist. Wij hanteren een projectmatige aanpak of wij nemen gehele portefeuilles aan, geen omkijken naar.