Project ondersteuning

De markt verandert. Het doorontwikkelen van sociaal vastgoed  wordt steeds gecompliceerder. Vaak is de visie niet concreet genoeg doorvertaald naar strategie, ontbreekt de juiste vertaalslag naar het complexplan daardoor is het onmogelijk het juiste programma op te stellen.  Begrijpt de aanvrager wat RGS inhoudt? Durft hij echt het vertrouwen te geven? In sommige gevallen zou je kunnen zeggen: is de aanvrager zelf wel klaar voor RGS?

Vertrouwen vormt de basis voor een inhoudelijke en duurzame samenwerking. Dit vertrouwen betekent ruimte geven om expertise en ervaring om te zetten in het beste plan. 

De organisaties van vastgoedbeheerders veranderen.  Bij de vastgoedbeheerders werken steeds minder  technische mensen meer procesmanagers, contractbeheerders en inkopers die strikt juridisch kijken naar de contractafspraken en garanties. 

Dat vereist behendigheid van zowel opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Project ondersteuning

Wereldstad biedt ondersteuning in elke fase van het proces


Portefeuille beleid

Zijn de doelstellingen vanuit het SVB SMART genoeg? 

Planontwikkeling

Ws-Vgz ondersteunt graag het proces om het visie document te toetsen op bestendigheid wij gebruiken hiervoor de STEP methode

Opdrachtverstrekking en voorbereiding

Wij ondersteunen ontwikkelteams bij het opstellen van beslisdocumenten, vanuit het voorkeursscenario.

Oplevering

Ondersteuning bij het plan kwaliteitsbeheersing, onafhankelijke kwaliteit begeleiding bij oa. oplevering.

Initiatief fase

Wij helpen bij de vertaalslag naar de uitvoering zodat het uitvoerend personeel ook begrijpt wat er verwacht wordt.

Planoptimalisatie

Balanceren optimaliseren, planvorming binnen de randvoorwaarden en uitgangspunten, stuurmanskunst

Uitvoering

Uitvoeringsbegeleiding, overdracht naar de werkvloer.

Exploitatie periode

Ondersteuning bij het inrichten van de beheersperiodeKortom Wereldstad vastgoedzorg is de ideale partner als het gaat om de (door) ontwikkeling van sociaal vastgoed. De complete projectbegeleiding hoort bij dit proces.

Extra dienstverlening leveren wij Risicomanagement, bewonersparticipatie en kwaliteitsmanagement. 

 

Wereldstad Vastgoedzorg is de partner voor organisaties die zich bezighouden met de (door) ontwikkeling van sociaal vastgoed. Wij zijn ervoor zowel vastgoedbeheerders en aannemingsbedrijven. Wij werken met vaste pakketprijzen, na één intakegesprek ontvangt u een voorstel op basis van een vaste, aangenomen begroting voor onze dienstverlening.

Leer meer over ons.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.                                                                                   

 

Hank Herfkens   -   info@wereldstad-vgz.nl - mobiel: (06) 106 92 342

Stefan de Jong  - info@wereldstad-vgz.nl  -  mobiel  (06 511 96 282)   

Wereldstad is gevestigd aan de  

Lijsterhof 10   |  2935 VE  |  Ouderkerk aan den IJssel |

IBAN NL64INGB0007884774 | KvK 55043828  |  btw NL851543303B01