de RGS asseTTool


De beslismatrix geeft in een overzicht de belangrijkste financiële resultaten van de gekozen en de gedefinieerde scenario's


Wat

Wat is RGS Asset Tool

RGS Asset Tool is een hulpmiddel voor besluitvorming op project-, wijk- of portfolioniveau.  De actuele situatie en uitkomsten van mogelijke scenario’s worden kwalitatief en financiëel weergegeven in een overzichtelijke complexkaart. Het toont uitkomsten binnen het “driekamer” model voor asset management (maatschappelijk, vastgoed, vermogen).

Doel

Doel van RGS Asset Tool

Organisaties, wijk- of projectteams ondersteunen bij het kiezen van scenario's.

Resultaat

Resultaat RGS Asset Tool;

Het maakt bespreking van keuzes op het gebied van woon, leef- en technische kwaliteit mogelijk. Geeft besluitvorming met integrale afweging en aantoonbaar verband tussen beleid en uitvoering.
Werking van de RGS asseTTool

De asset-tool levert een indicatieve en een definitieve complexkaart. Het is een iteratief proces wat uitgevoerd wordt in loops en na elke loop wordt er bijgesteld totdat de definitieve complexkaart kan worden opgeleverd.

Men start met het opstellen van het kader, de visie, de randvoorwaarden en de uitgangspunten voor zover bekent. De aanvangswaarden geven een zo goed mogelijk beeld van de werkelijkheid en van de ambities die men voor ogen heeft, de lijst met parameters wordt zo goed als mogelijk ingevuld. Daarna vindt het eerste gesprek plaats aan de hand van de getoonde resultaten, het optimaliseren is begonnen. Het gesprek levert aanpassingen op die men opnieuw inbrengt in WOZG men toetst de (tussen) resultaten aan de randvoorwaarden en uitgangspunten, wanneer het projectteam erin slaagt de ambities binnen de randvoorwaarden en uitgangspunten als speelveld te brengen is de eerste missie geslaagd. Natuurlijk mag men afwijken van dit kader mits beargumenteert en gedocumenteerd. Dit kan leiden tot aanpassingen van de randvoorwaarden en uitgangspunten.

De definitieve complexkaart komt tot stand nadat de bouwpartner de indicatieve complexkaart heeft getoetst aan zijn of haar referentiekader dat bestaat uit (complex) kennis, kunde en ervaring. Opnieuw vindt een gesprek plaats maar ditmaal met de bouwpartner aan tafel. Het gesprek kan een aanpassing van de bepaalde parameters opleveren. Deze aanpassing leidt tot de definitieve complexkaart welke een belangrijk document is als ondersteuning voor het besluitvormingsproces.Belangrijker nog de asseTTool.....

de RGS asseTTool, arrangeert het noodzakelijke gesprek tussen de belangrijkste vertegenwoordigers vanuit de sociaal maatschappelijke, portefeuille en financiële doelstellingen die samen komen op het projectniveau. De randvoorwaarden, uitgangspunten en project ambities die deze doelstellingen weergeven vormen zo de belangrijkste input voor WOZG. WOZG legt de noodzakelijke relaties en rekent deze door over de voorgenomen verlenging van de exploitatie termijn, zo geeft WOZG-inzicht in de gevolgen van de regelgeving, beleidskeuzes en projectambities. Kortom WOZG zorgt voor de vertaling van het boerenverstand naar concrete resultaten die helpen geobjectiveerd de juiste besluiten te nemen en vormen zo een belangrijke bijdrage bij de investeringsvoorstellen.


Leer meer over ons.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.                                                                                   

 

Hank Herfkens   -   info@wereldstad-vgz.nl - mobiel: (06) 106 92 342

Stefan de Jong  - info@wereldstad-vgz.nl  -  mobiel  (06 511 96 282)   

Wereldstad is gevestigd aan de  

Lijsterhof 10   |  2935 VE  |  Ouderkerk aan den IJssel |

IBAN NL64INGB0007884774 | KvK 55043828  |  btw NL851543303B01