Haalbaarheid in scenario's

Een haalbaarheidsstudie naar het complexpotentieel gebaseerd op meerdere uitgewerkte beheerscenario’s.  Het resultaat geeft opdrachtgever de mogelijkheid om op basis van financiële randvoorwaarden reële en betaalbare mogelijkheden te onderzoeken. Door een duidelijke afbakening aan de voorkant wordt veel energie, tijd, geld maar ook teleurstelling bespaard. De beheerscenario’s zijn waardevolle, hoogwaardige meerjarige beheerramingen met het accent op onderhoud. De scenario’s zijn zéér goed bruikbaar voor uw strategische afwegingen, voor een meer jaren perspectief en voor de doorrekening van uw huidige portefeuille.

Op basis van rendementsberekening van de verschillende scenario’s wordt het meest optimale scenario bepaald. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid dit door haar partner (s) te laten uitvoeren. 

De aanpak

De studie wordt stapsgewijs op de volgende wijze uitgevoerd: 

1. Vaststellen huidige situatie; 

2. Vertaling van eisen en wensen naar verschillende scenario’s; 

3. Vaststellen werkzaamheden om tot diverse scenario’s te komen; 

4. Doorrekenen diverse scenario’s naar meerjaren onderhoudsplannen; 

5. Uitvoeren rendementsberekeningen voor verschillende scenario’s; 

6. Keuze meest optimale scenario. 

 

Eindresultaat is een betrouwbare MJOB gebaseerd op een conditiemeting, gebaseerd op de belangrijkste vastgoedthema’s. Hieraan is toegevoegd een haalbaarheidsstudie met als uitkomst dat scenario, dat op de vastgestelde termijn het beste rendement oplevert. Leer meer over ons.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.                                                                                   

 

Hank Herfkens   -   info@wereldstad-vgz.nl - mobiel: (06) 106 92 342

Stefan de Jong  - info@wereldstad-vgz.nl  -  mobiel  (06 511 96 282)   

Wereldstad is gevestigd aan de  

Lijsterhof 10   |  2935 VE  |  Ouderkerk aan den IJssel |

IBAN NL64INGB0007884774 | KvK 55043828  |  btw NL851543303B01